BAM Bouw en Techniek

Vormgeving van plan van aanpak voor diverse tenders, tekstcorrectie en tekstredactie, tekstschrijven.

Internationaal bouwbedrijf BAM Bouw en Techniek doet regelmatig mee aan tenders voor grote Nederlandse bouwprojecten. Ze schrijven daarvoor meestal een Plan van Aanpak. Deze PVA’s worden vaak door ons vormgegeven. Naast grafisch ontwerp houden we ons ook bezig met tekstcorrectie en -redactie en regelmatig worden we ook gevraagd om zelf teksten voor de tenders te schrijven.

ZEEVONK GRAFISCH ONTWERP | FOTOGRAFIE     06 410 538 97    INFO@STUDIOZEEVONK.NL