De Krakeelkamer

Ontwerp van oa. logo en huisstijl, ontwerp en bouw van website. Fotoreportages oa. voor gebruik op de website.

De Krakeelkamer is een samengaan van diverse buurtbemiddelaars en mediators. Samen met hun cliënten gaan de bemiddelaars van De Krakeelkamer op zoek naar manieren om een conflict tussen 2 partijen op te lossen. Dan blijkt vaak dat er een overlapping zit in de verhalen van de tegenover elkaar staande partijen. Zo biedt een conflict een kans. Dat gegeven hebben we verbeeld in het logo.

ZEEVONK GRAFISCH ONTWERP | FOTOGRAFIE     06 410 538 97    INFO@STUDIOZEEVONK.NL