TO-2 Federatie

Ontwerp van oa. logo en diverse boeken, Powerpoint presentatie, roll-up banners.

De TO-2 federatie is een samengaan van 5 kennisorganisaties: Deltares, MARIN, Wageningen University Research, TNO en NLR. Deze organisaties vormen de schakel tussen kennis en innovatie in dienst van overheid, bedrijfsleven en maatschappij. Het logo symboliseert die schakel.

We ontwerpen om de paar jaar ‘Strategisch Kader’, waarin de TO-2 Federatie haar visie op de toekomst uiteenzet.

 

Logo voor TO2-federatie.

ZEEVONK GRAFISCH ONTWERP | FOTOGRAFIE +31 6 410 538 96 |  INFO@STUDIOZEEVONK.NL